Stowarzyszenie Szkół im. I. Łukasiewicza  

Aktualności

PROSIMY RODZICÓW DZIECI, KTÓRE BĘDĄ KONTYNUOWAŁY WYCHOWANIE PRZEDSZKOLNE         

W NASZEJ PLACÓWCE  W ROKU 2016/17 O ZŁOŻENIE STOSOWNEJ DEKLARACJI DO DNIA 15 LUTEGO 2016r.       

W SEKRETARIACIE SZKOŁY. WZÓR DEKLARACJI U WYCHOWAWCÓW, W SEKRETARIACIE.

BIBLIOTEKA SZKOLNA

OGŁASZA KONKURS DLA UCZNIÓW  KLAS  IV – VI

NA

WIERSZ O KSIĄŻCE LUB BIBLIOTECE

  • Warunkiem uczestnictwa w konkursie jest napisanie wiersza o książce lub bibliotece
  • Do konkursu zgłaszane są samodzielnie napisane wiersze
  • wiersz może być napisany ręcznie (czytelnie) lub przepisany na komputerze, na kartce formatu A 4.
  • Do każdej zgłoszonej do konkursu pracy należy dołączyć informacje: imię i nazwisko ucznia, klasę,

BIBLIOTEKA SZKOLNA

OGŁASZA KONKURS DLA UCZNIÓW  KLAS  I – III

NA

NAJPIĘKNIEJSZĄ ZAKŁADKĘ DO KSIĄŻKI

  • warunkiem uczestnictwa w konkursie jest wykonanie zakładki do książki
  • zakładki mogą być wykonane w dowolnej płaskiej technice plastycznej,
  • do konkursu zgłaszane są prace indywidualne, samodzielnie wykonane,
  • do każdej zgłoszonej do konkursu pracy należy dołączyć informacje: imię i nazwisko dziecka, klasę,

Dnia, 12 stycznia 2016 roku, w Domu Kultury w Młoszowej odbył się XIII Gminny Konkurs Kolęd. Naszą szkołę reprezentowało pięcioro uczniów. Z klas pierwszych Jessica Reszka i Łukasz Pieszczyński, z klas drugich Klaudia Hajnrych i Michał Rejdych, z klasy trzeciej Maja Żak.

Strona 1 z 15