Stowarzyszenie Szkół im. I. Łukasiewicza  

Aktualności

 11 V 2015 – konkurs matematyczny dla klas I-III

18 V 2015 – konkurs ortograficzny dla klas I-III

25 V 2015 – konkurs znajomości lektur  szkolnych w klasach IIIa i IIIb

29 V 2015 – konkurs na najpiękniejszy zeszyt w klasach Ia, Ib, II, IIIa, IIIb

Przegląd Form Muzycznych odbył się w dniach 8 i 9 kwietnia 2015r. w Domu Kultury „Sokół” w Trzebini pod Patronatem Starosty Chrzanowskiego.

Łącznie w przeglądzie tym wzięło udział 229 uczestników.

Dnia 8 kwietnia 2015 w Domu Kultury „Sokół” w Trzebini rozpoczęły się zmagania konkursowe w ramach II Powiatowego Przeglądu Zespołów Artystycznych.

Rozstrzygnięcie konkursu na napisanie i wykonanie książki, pt.: "Moja książka"

Strona 1 z 15