III Powiatowy Konkurs Informatyczno - Artystyczny „MOJE ZAPROGRAMOWANIE NA BEZPIECZNE SURFOWANIE”, to wydarzenie, nad którym honorowy Patronat objął Małopolski Kurator Oświaty, Starostwo Powiatowe w Chrzanowie oraz Urząd Miasta w Trzebini.
W środę, 22 marca 2017 r., w Szkole Podstawowej nr 3 w Trzebini odbył się I etap konkursu - półfinał. Adresatami tego wydarzenia byli uczniowie klas IV - VI szkół podstawowych powiatu chrzanowskiego. Konkurs został zorganizowany przez Szkołę Podstawową nr 3 w Trzebini oraz Szkołę Podstawową w Dulowej.
Do informatycznej rywalizacji przystąpili uczniowie z pięciu szkół powiatu chrzanowskiego: Szkoły Podstawowej nr 3 w Libiążu, Szkoły Podstawowej w Psarach, Szkoły Podstawowej nr 8 z Oddziałami Integracyjnymi w Chrzanowie, Szkoły Podstawowej w Dulowej oraz Szkoły Podstawowej nr 3 w Trzebini. Naszą szkołę reprezentowali uczniowie, którzy wygrali etap szkolny. Są nimi: Jakub Piłka, Jakub Sucheta i Mikołaj Talik z klasy VI b.
Zaproszonych gości przywitała Dyrektor Szkoły Podstawowej nr 3 w Trzebini, p. mgr Agata Siemek - Pająk. Uroczystość inaugurującą konkurs zaszczyciła swoją obecnością Dyrektor Szkoły Podstawowej w Dulowej, p. mgr Sylwia Słomska, współorganizator Konkursu.

Szanowni Rodzice rozmawiajcie z dzieckiem, omawiajcie jego aktywności w internecie, pytajcie o ewentualne problemy, z jakimi być może się boryka.

Zwracajmy Wszyscy uwagę na zachowanie ucznia w ostatnim czasie – jego ogólne samopoczucie, poziom zmęczenia, rodzaj filmów i muzyki jakiej słucha.

GRY KOMPUTEROWE

Gry komputerowe to bardzo popularna forma rozrywki dla dzieci i młodzieży. 60% dzieci w wieku 4-14 lat używa komputera do grania (opracowanie: „Gry w życiu uczniów, Instytut Badań Edukacyjnych”, 2014.), a 94% nastolatków w wieku 12-17 lat gra w gry wideo (opracowanie: The report of the APA Task Force on Violent Media, American Psychological Association, 2015).

Gry komputerowe mogą wspierać rozwój poznawczy, emocjonalny i społeczny dzieci. Wpływają pozytywnie na: spostrzegawczość, reakcje na bodźce, zdolności przestrzenne, procesy myślowe oraz koncentrację uwagi. Poprawiają refleks i koordynację wzrokowo-ruchową oraz ćwiczą umiejętność współdziałania w grupie.

Nadmierne granie może powodować problemy z koncentracją uwagi przez dłuższy czas, zaniedbywania nauki, aktywności fizycznej, kontaktów z rodziną i kolegami. Może ono prowadzić również do rezygnacji z innych zainteresowań, a nawet zaniedbywania czynności takich, jak jedzenie czy sen. W skrajnych przypadkach doprowadzić nawet do uzależnienia.

Gry zawierające agresję i brutalną przemoc powodują wzrost poziomu agresji u dzieci, uczą wrogich zachowań wobec innych ludzi oraz tego, że jedynym sposobem na rozwiązywanie problemów jest używanie siły. Takie gry mogą prowadzić do samookaleczenia, a nawet śmierci.

 

Wielce Szanowni Państwo,
zapewne już Państwo zaobserwowali, że Internet staje się, a może wręcz stał się naturalnym środowiskiem dzieci i młodzieży. Komputer, smartfon, tablet towarzyszy młodym ludziom niekiedy od rana do wieczora. Warto przy tym podkreślić, że nowe technologie niosą ze sobą wiele fantastycznych, rozwijających możliwości, ale mogą stanowić też zagrożenie. Trzeba zatem uczyć dzieci, jak się z nimi mądrze i bezpiecznie obchodzić. I to jest właśnie wspólne zadanie dorosłych.

Zapraszamy uczniów z klas 3-6 do udziału w międzyszkolnym konkursie "TRADYCJE WIELKANOCNE".

W dniu 20marca 2017r. nasi recytatorzy Patrycja Soból, Piotr Rusek, Katarzyna Wojas, Martyna Kotlarz wzięli udział w etapie miejsko-gminnym Powiatowego Konkursu Recytatorskiego. Wszyscy pięknie się zaprezentowali.

Strona 1 z 21